ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ.