Контакт

Контакт

Свържете се с нас: 02/ 803 43 00

Във връзка с предаване на данни за безопасност относно продукти на ПИЕР ФАБР ДЕРМО КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ и/или възникнали въпроси, моля съобщете/изпратете ни в рамките на 24 часа информацията достигнала до Вас или възникналите въпроси чрез:

Тел.: 0700 10 355

cosmetovigilance.contactpf.bg@pierre-fabre.com – Съобщения за козметична безопастност
medical.info.bg@pierre-fabre.com - Въпрос за медицинска информация
pharmacovigilance.contactpf.bg@pierre-fabre.com - Съобщения за лекарствена безопастност
quality.contact.pf.bg@pierre-fabre.com - Въпроси и съобщения свързани с качеството

Aдрес: гр. София, 1404, бул. „България” № 49, ет. 5 и 6

Експерт в подпомагане на отслабването
Since 1971